ข้อควรรู้

อายุการใช้งานของแท้งค์น้ำสแตนเลส

อายุการใช้งานแท้งค์น้ำสแตนเลส ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และวิธีบำรุงรักษา ทั้งนี้ถ้าลูกค้าทำความสะอาดตามที่แจ้งทุกข้อ แท้งค์น้ำจะสามารถอยู่กับเราได้นานมากกว่า 5-10ปี

การใช้งานแท้งค์น้ำสแตนเลส

1.ไม่ควรใช้กับน้ำที่เป็นกรดหรือด่างสูง เช่นน้ำเค็ม น้ำบาดาน น้ำกรด น้ำที่มีคลอรีนปริมาณสูง และน้ำที่ทุกประเภทที่มีสสารเป็นตะกอนได้
2.การต่อท่อ ข้อต่อ หรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เข้ากับแท็งค์น้ำ ให้ใช้เป็น PVC เท่านั้น
3.ไม่ควรตั้งแท้งค์น้ำอยู่ในบริเวณเสี่ยงต่อการเกิดสนิท เช่น ติดทะเล โดนขี้นก คราบหรือฝุ่นละอ่องปูน
4.ถังไม่สามารถทนแรงดันได้
5.ถ้ามีการเคลื่อนย้ายแท้งค์น้ำ ต้องนำน้ำออกจากถังก่อน

การบำรุงรักษา

1.ทำความสะอาดภายนอกทุกๆ 6 เดือน
2.ทำความสะอาดภายในทุกๆ6เดือนถึง1ปี โดยการถ่ายน้ำทิ้งออกให้หมดก่อน และทำความสะอาด
3.ตรวจเช็คและทำความสะอาดรอยเชื่อม ข้อต่อ และขาของแท้งค์น้ำเป็นประจำ

เคล็ด(ไม่)ลับวิธีทำความสะอาดคราบต่างๆบนแท้งค์น้ำ

1.คราบทั่วไป รอยนิ้วมือ -ล้างด้วยสบู่หรือผงซักฟอก
2.คราบน้ำมัน -ล้างด้วยแอลกอฮอล์
3.คราบสี -ล้างด้วยสบู่หรือผงซักฟอก และใช้แปลงไนลอนช่วย
4.คราบสติ้กเกอร์ -ล้างด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ ( Methylated Spirit) หรือน้ำมันเบนซิน โดยใช้น้ำอุ่นเช็ดก่อน
5.คราบน้ำ คราบตะกรัน -ล้างด้วยน้ำส้มสายชู
6.คราบสนิม -นำทิชชูเปียกด้วยน้ำอุ่นผสมสารละลาดกรด ไนตริก(ผสมกรดไนตริก1ส่วนจาก10ส่วน) รอจนทิชชูหมาดแล้วนำออก จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้าไม่ออกให้นำสารละลายกรดออกซาลิก ทิ้งไว้ซํกพัก และทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด สบู่ หรือผงซักฟอก ถ้าไม่ออกต้องใช้อุปกรณ์ขัดผิวสแตนเลส(ไม่แนะนำเนื่องจากแท้งค์น้ำมีความหนาน้อย จะทำให้เกิดอันตราย

**หมายเหตุ การทำความสะอาดคราบต่างๆทุกแบบ ขั้นตอนสุดท้ายต้องล้างด้วยน้ำสะอาด**


ย้อนกลับ