สินค้า

ฝากะทะ

ฝากะทะเหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ ในการประกอบถังน้ำ ถังแรงดัน

เหล็กดำ SS400
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)
ความหนา
(มม.)
ราคา
(บาท)
163 (6") 4.5
420
219 (8") 4.5 530
270 (10") 5 880
321 (12") 5 1,030
380 2
1,060
380 3
1,180
380 4.5
1,410
452 2 1,310
452 3
1,470
452 4.5
1,710
525 2
1,410
525 3
1,580
525 4.5
1,840
600 3
1,820
600 4.5
2,160
672 3
2,290
672 4.5
3,550
950 6
6,320
สแตนเลส SUS304
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)
ความหนา
(มม.)
ราคา
(บาท)
163 (6") 1.5 540
163 (6") 3 790
219 (8") 1.5 880
219 (8") 3 1,090
270 (10") 1.5 1,090
270 (10") 3 1,410
300 1.5 1,180
300 2 1,570
300 3 2,010
380 1.5 1,640
380 2 2,010
380 3 2,470
380 4.5 3,080
450 1.5 2,140
450 2 2,640
450 3 3,070
450 4.5 4,430
520 2 2,720
520 3 3,700
520 4.5 5,420
600 3 3,890
600 4.5 5,830
670 3 5,420
670 4.5 8,410
เหล็กอาบสังกะสี (Zinc)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มม.)
ความหนา
(มม.)
ราคา
(บาท)
300 1.5 720
300 3 1,140
380 1.5 1,060
380 3 1,730
450 2 1,380
450 3 2,090
520 3 1,610
600 3 2,010
670 3 2,690
970 3 5,170

หมายเหตุ

ราคาสินค้าข้างบนนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Website: www.tsh.co.th        Email: tsh@tsh.co.th