เลือกขนาดถังเก็บน้ำ

วิธีการในการเลือก ถังเก็บน้ำ มีหลักให้พิจารณา ดังนี้ครับ

1 จำนวนสมาชิกภายในบ้าน
ให้ท่านตรวจสอบสมาชิกภายในบ้านว่า มีอยู่กี่คนเพื่อนำมาคำนวน ปริมาณการใช้น้ำต่อวันทั้งหมดภายในบ้าน

2 ปริมาณการใช้น้ำต่อ คน/วัน
ปริมาณการใช้น้ำต่อคนภายในระยะเวลา 1 วัน แล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่า วันนึงเราใช้น้ำคนละเท่าไหร่ ไม่ต้องกังวลไปครับ ปริมาณการใช้น้ำทางการประปาเค้าได้คำนวนมาให้เราเรียบร้อยแล้ว ว่า ใน 1 วัน จะใช้น้ำ เฉลี่ยอยู่ที่ 200 ลิตร/คน/วัน (บ้านพักอาศัย) โดย 200 ลิตรนี้จะรวมทุกกิจกรรม ตั้งแต่ ทั้งอุปโภค และ บริโภค (กิน อาบน้ำ ซักล้าง)

3 จำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำ
ให้ท่านลองตรวจสอบ ประวัติการหยุดจ่ายใน ในบริเวณพื้นที่ที่ท่านพักอาศัย ว่าเคยมีประวัติน้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อนกี่วัน โดยทั่วไป ให้ตั้งไว้กลาง ๆ ซัก 2 – 3 วัน เพราะเมื่อเกิดเหตุน้ำไม่ไหล ขึ้นมาจริง ๆ ท่านก็จะยังมีน้ำใว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

4 พื้นที่ที่จะวางถังเก็บน้ำ
ข้อนี้สำคัญมาก เมื่อท่านมี ขนาดถังเก็บน้ำที่ต้องการแล้ว อย่าลืม สำรวจพื่นที่ที่จะวางถังด้วยนะครับว่าเพียงพอกับ ถังเก็บน้ำที่ท่านจะซื้อมาหรือเปล่า เพราะถ้าซื้อมาแต่พื้นที่ตั้งไม่พอ อาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนขนาดได้ครับ
การเลือกพื้นที่ที่จะวางถังเก็บน้ำ ก็จะแตกต่างกันตามขนาดบ้าน เช่น บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์โฮม หรืออาคารพานิช เนื่องจากหมู่บ้านจัดสรรในปัจจุบัน ขนาดของบ้านมีแนวโน้มที่มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับราคาซื้อขาย ในกรณีบ้านเดี่ยวอาจจะพบปัญหาไม่มากนัก แต่ การเลือกถังเก็บน้ำ สำหรับบ้านทาวน์โฮม ที่มีข้อจำกัดในเรื่องข้องพื้นที่ ดังนั้นการพิจาณาเลือกสถานที่ตั้ง จึงมีความสำคัญมากทีเดียว

5 ควรเลือกถังเก็บน้ำให้มีขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการใช้เล็กน้อย เนื่องจากถังเก็บน้ำทั่วไป ปริมาตร หรือขนาดความจุถังเก็บน้ำ จะเป็นการบอกจำนวนการบรรจุน้ำเต็มถัง (ตังแต่ก้นถัง ถึงปากถัง) แต่เนื่องจากการติดตั้งลูกลอยตัดน้ำภายในถัง จะทำให้มีพื้นที่ว่างอยู่ ดังนั้น ถังเก็บน้ำ จะสามารถบรรจุน้ำไว้ใช้ได้จริงจะน้อยกว่าปริมาตร หรือ ความจุที่แจ้งไว้ประมาณ 10-20 % ขึ้นอยู่กับรูปทรงของถังเก็บน้ำ
เมื่อได้ข้อมูลครบแล้ว ก็ลองเอามาคำนวนดู เช่น
ที่บ้านมีสมาชิก 4 คน ต้องการเก็บน้ำ ไว้ 2 วัน ก็จะได้สูตรคำนวนดังนี้
4 X 200 X 2 = 1600 ลิตร
เพียงเท่านี้ท่าก็จะมีน้ำสำรองไว้ใช้ เพียงพอสำหรับ 4 คน และอยู่ได้ 2 วันโดยไม่ต้องพึ่งน้ำประปาแล้วครับ

ที่มา : tsh.co.th